BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Farabi Değişim Programı
Koordinatörlüğü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Batman Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Bilecik Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gazi Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Mardin Artuklu Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

(Toplam 64 Üniversite)