BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Farabi Değişim Programı
Koordinatörlüğü

2018-2019 Farabi Değişim Programları başvuruları 20.02.2018 - 15.03.2018 tarihleri arasında yapılacak olup, ilgili belgeler Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-      Aday Öğrenci Başvuru formu ( 2 Adet “international.bozok.edu.tr” bağlantısından Dosyalar kısmından indirilip bilgisayar ortamında doldurulmalıdır ve güncel olarak kullanılan e-posta ve cep numarası yazılmalıdır.)

-      Transkript / Not çizelgesi (2 Adet)

-      Öğrenim Protokolü ( Her bir dönem için 5 Adet olacak ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Hem güz hem bahar dönemi gidilecekse toplam 10 tane protokol hazırlanacaktır.)

-      Yabancı dil belgesi (Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise gereklidir.)

-      SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, Kamu veya Özel Teşebbüste çalıştığını yada çalışmadığını gösteren belge. (1 Adet)

-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)

-      Fotoğraf (2 adet)

 

 

Not: Başvuru Formu ve Öğrenim Protokolünü  http://international.bozok.edu.tr/Default.aspx?id=9&alt=60 bağlantısında yer alan Belgeler kısmından indirebilirsiniz.