BOZOK ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2017-2018 AKADEMİK YILI ERASMUS+ AKADEMİK PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ-II BAŞVURULARI

2017-2018 Akademik Yılı Erasmus Akademik Personel Ders Verme Hareketliliği-II başlamış olup, Personel Ders Verme Hareketliliğine son başvuru tarihi 12.04.2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadardır.

Başvuracak öğretim elemanlarımızın başvuru belgelerini şahsen Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri önemle arz olunur.

Not: Ders Verme Hareketliliği; Üniversitemizde tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve üniversitemizde fiilen görev yapmakta olan akademik personelin, Avrupa Birliği tam üye bir ülkenin EÜB sahibi yükseköğretim kurumlarında ders vermesine imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 1. Akademik Personel Başvuru Formu
 2. Akademik Personel Ders Verme İş Planı (Karşı kurum imzalı)
 3. Davet Mektubu

 

*(http://international.bozok.edu.tr/Default.aspx?id=3&alt=47) İnternet adresimizde başvuru formu ve iş plan örneği yer almaktadır.

**İşlemlerin ivedi bir şekilde sürdürülmesi amacıyla iş planı ve davet mektubunun karşı kurum imzalı taranmış çıktı hali de başvurularda kabul edilmektedir.

 

Hibeler

 • Ders verme hareketliliğinden faydalanmak üzere gidilecek olan yükseköğretim kurumu ile gönderen yükseköğretim kurumu arasında kurumlar arası anlaşma olması ve her iki tarafın da EÜB sahibi olması gerekir. Üniversitemiz anlaşmalı kurumların listesi için:
 •  (http://international.bozok.edu.tr/genel.aspx?id=3&sayfa=106)
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez (Ulusal Ajans) tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır. 
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele Merkez tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde günlük/haftalık harcırah ile http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm  bağlantısında yer alan Mesafe Hesaplayıcıya göre seyahat gideri ödemesi yapılır.
 • Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; Yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Erasmus hibesinin %80'i gitmeden önce, kalan %20'si ise döndükten ve işlemler tamamlandıktan sonra ders verme hareketliliğinden faydalanacak personel ile imzalanmış olan sözleşmede faydalanıcının belirttiği Avro hesabına yatırılır.
 • 2017-2018 Akademik yılı hareketliliği hibesi 1 Haziran 2017 - 30 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşen faaliyetler içindir.
 • Dileyen personel ders verme hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanabilir.
 • Hibe kısıtlı olduğundan, programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için, başvuruları takiben Erasmus Kurum Koordinatörlüğünün hesaplamalarının ardından, değerlendirme komisyonu hareketlilik günleri sayısında azaltma yapabilir.
 • Erasmus+ 2017 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı’nda belirtildiği üzere Personel Ders Verme Hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü olup faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirebilmesi için en az 8 ders saati ders verilmesi zorunludur.
 • Personel Ders Verme Hareketliliği-II için kalan kontenjan sayısı 3 kişidir.