BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi

Liste için tıklayınız

Kesin kayıt için istenen belgeler için tıklayınız

Kayıt tarihleri için tıklayınız

Yabancı uyruklu öğrencilerin yatıracağı katkı payı/öğrenim ücretleri daha sonra belirlenecek olup kayıt esnasında tahsil edilecektir. 

Kayıt Yeri: Erdoğan AKDAĞ Kampüsü, Eğitim Fakültesi Binası Zemin Kat Uluslararası Öğrenci Destek Ofisi

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2-Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3-Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

4-Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

5-Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

IMPORTANT NOTES FOR THE REGISTRATION

1- Applicants must apply in person for registration. Registration is not done by post.

2- If the documents are incomplete,registration won’t be done.

3- Candidates,who do not enroll during the specified dates,can not claim any rights.

4- Higher Education Institiutions may ask medical board report from the candidates who will register.

5- Universities are authorized to maket the necessary legal procedures fort he candidates, who register with misrepresentation.