BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası İlişkiler Ofisi

No

Ad-Soyad

Fakülte/
Yüksekokul/MYO

Öğrenim

Bölüm

Gid.Sınıf

Gidilecek Üniversite

Dönem

Sonuç

1

Başak Yapıcı

Sağlık

Lisans

Hemşir.

3

E. Osmangazi

G+B

Kabul

2

Furkan Macit

MMF

Lisans

İnş. M

3

E. Osmangazi

G+B

Kabul

3

Serap Karakoç

Ziraat

Lisans

Bah. B.

4

Yüzüncü Yıl

G+B

Kabul

4

Tuğba Sapancı

Sağlık Hiz.

Lisans

Yaşlı B.

2

S. Demirel

G+B

Kabul

5

Ömer Bayanmelek

Eğitim

Lisans

İlk Mat.

3

Gaziantep

GÜZ

Kabul

6

Abdülkadir Kalkan

Sağlık

Lisans

Hemşir.

3

Gaziantep

G+B

Kabul

7

S. Serhat Koçak

Sağlık

Lisans

Hemşir

4

Ondokuz Mayıs

G+B

Kabul

8

Büşra Kahraman

MMF

Lisans

Mim.

3

Ondokuz Mayıs

G+B

Kabul

9

İlkay Yücel

FEF

Lisans

Sosyo.

3

Ondokuz Mayıs

G+B

Kabul

10

Miyase Demirci

FEF

Lisans

Sosyo.

3

Ondokuz Mayıs

G+B

Kabul

11

Okan Sapan

İİBF

Lisans

İktisat

4

Kırıkkale

G+B

Kabul

12

Selahatdin Varlıoğlu

MMF

Lisans

Mak. M

3

Kırıkkale

G+B

Kabul

13

Enes Can Çiftci

MMF

Lisans

İnş. M

2

Kırıkkale

G+B

Kabul

14

Merve Nur Kır

FEF

Lisans

Sosyo.

3

Aksaray

G+B

Kabul

15

Nazan Yıldırım

Eğitim

Lisans

Sınıf Ö.

2

Amasya

G+B

Kabul

16

B. Nur Başböğer

MMF

Lisans

Mim.

3

Sakarya

G+B

Kabul

17

Tuğba Çakır

MMF

Lisans

Mim.

3

Sakarya

G+B

Kabul

18

Ercan Paçal

İİBF

Lisans

İktisat

4

Ö. Halisdemir

G+B

Kabul

19

Yusuf Boz

MMF

Lisans

Mim

3

Kocaeli

G+B

Kabul

20

Furkan Selçuk

MMf

Lisans

Mim.

3

Selçuk

G+B

Kabul

21

Emrah Efe

Eğitim

Lisans

Ok.Öğr.

3

M. Akif Ersoy

G+B

Kabul

22

Şeyma Mutlu

Eğitim

Lisans

Ok.Öğr.

3

Muğla S. Koçman

G+B

Kabul

23

Sevde Dokgöz

Eğitim

Lisans

Ok.Öğr.

2

Cumhuriyet

G+B

Kabul

24

Süeda Erdoğan

MMF

Lisans

İnş. M

3

Pamukkale

G+B

Kabul

25

Z. Melisa Işıkbol

Eğitim

Lisans

Ok.Öğr.

4

Çukurova

G+B

Yedek

26

Mehmet Kısa

İlahiyat

Lisans

İlahiyat

4

K. Sütçü İmam

G+B

Kabul